ramazan
Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim.

Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu arasında hudut sahur yemeğidir.


Kim iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir.

Ramazan'da orucunu tutup da Şevval'den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir.


Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur

Ağzı kokan şu kul şehvetini yemesini içmesini benim için terkediyor. Madem ki sırf benim için oruç tutmuş o orucun ecrini ben veririm.

"islam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah"tan başka ilah olmadığına ve Muhammed"in O"nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek namaz kılmak oruç tutmak Kabe"ye haccetmek Ramazan orucu tutmak"


Oruçlu için birisi iftar ettiği vakit öteki Rabbi ile karşılaştığı vakit olmak üzere iki sevinç vardır.

Oruç bir kalkandır.

Oruç sabrın yarısıdır.

Oruçlu iken vefat etmiş kimseye Allah kıyamete kadar oruç tutmuş sevabı yazar.

Oruç tutun sıhhat bulasınız.

Oruçlunun uykusu ibadettir.

Cennet'in bir kapısı var adına "Reyyan" derler oradan ancak oruçlular girebilir.

Yemekten ve içmekten kesilmek oruç değildir. Oruç çirkin söz söylemekten kötü temastan nefsin boyunduruğundan kurtulmak ve fena hareketlerden sakınmaktır.

Yalanla gıybetle zedelenmeyen oruç fenalıklara siperdir.Oruçlu olan bir kimse bir müminin aleyhinde dedikodu ve ona eziyet etmedikçe iftar edinceye kadar ibadettedir.

alıntı.